“दामिनी चल लवकर आटप, पावणेसहाला डॉट पोचले पाहिजे आपल्याला, आधीच ट्रॅफिकची वेळ आहे आणि त्यात तू किती वेळ काढते आहेस..” संकेत कारच्या किल्ल्या हातात फिरवत म्हणाला. नुकताच तो रेवाला…Read More →

“सोप्पं तर असतं ना रे व्याटसन्या”, हे आपले परवलिचं वाक्य शेरलॉक होम्स नी मिशीतल्या मिशीत हसत म्हटलं. त्यामुळे त्याच्या पिवळा उंट ब्रॅंडच्या पायपातून, बकरी छाप…Read More →