सकाळी दहाची वेळ होती. बिल्डिंगखालच्या एस्‌.पी. कॉलेजकडून नागनाथ पाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर गर्दी वाहायला लागली होती. अविकाका आणि मी त्या गर्दीकडे बघत काचेचा स्लायडिंग दरवाजा असलेल्या…Read More →

रिक्त ही आळंदी। मुक्त देहू गाव।
भक्तीचा हा भाव। शांत शांत।।
सुना सारा गाव। सुनी झाली वाट।…Read More →

भेळेमध्ये चिरलेला पालक आणि सॅलड कसं लागेल? आमच्याकडे असे प्रश्न नुसते पडत नाहीत; भेळेचा साग्रसंगीत घाट घालून संशोधनाचा प्राथमिक प्रयोग लगेच अंमलात आणला जातो… Read More →

‘मानव हा कपीसारखा आहे हे सर्वमान्य असले; तरी मानव हा एक कपीच आहे ही जाण क्वचित आढळते…’ रिचर्ड डोकिन्स
माणूस हा विचित्र प्राणी आहे. सद्यःपरिस्थिती…Read More →

मम्मट हे संस्कृताचार्य. अकराव्या शतकातील काश्मीरी पंडित. त्यांच्या ‘काव्यप्रकाशा’मुळे संस्कृत काव्यशास्त्र अतिशय प्रगल्भ झालं. अकराव्या शतकात…Read More →

“ए सांग ना, सांग ना, झालं का लिहून? कर ना लवकर पूर्ण.” अल्पा फोनमध्ये बुडालेली मान वर न करताच गंधारला आग्रह करत होती. गंधार त्याच्या पाचव्या…Read More →

गच्च अशा अनाम पावसाळी दिवशी गर्द भरून आलेल्या आभाळानं, पडलेल्या वाऱ्यानं, फोटोत असावं जणू अशा स्तब्ध झालेल्या प्रत्येक फुला पानानं, जाणीव करून दिली…Read More →