मम्मट हे संस्कृताचार्य. अकराव्या शतकातील काश्मीरी पंडित. त्यांच्या ‘काव्यप्रकाशा’मुळे संस्कृत काव्यशास्त्र अतिशय प्रगल्भ झालं. अकराव्या शतकात…Read More →

गच्च अशा अनाम पावसाळी दिवशी गर्द भरून आलेल्या आभाळानं, पडलेल्या वाऱ्यानं, फोटोत असावं जणू अशा स्तब्ध झालेल्या प्रत्येक फुला पानानं, जाणीव करून दिली…Read More →

काही नाती ही अलगद जपायची असतात. त्यात अपेक्षा, आढेवेढे ह्यांना स्थानच नसते मुळी! ही नाती कधी जुळतात हे फक्त ज्याचे त्याला कळते. तुमच्या मनातही…Read More →

प्रारब्ध आणि पुरुषार्थ, दोघे पक्के होते दोस्त!
एकमेकांवर प्रेम करत मार्ग क्रमणारे!
हातात हात घालून एकदा ते गेले फिरायला!Read More →