“सोप्पं तर असतं ना रे व्याटसन्या”, हे आपले परवलिचं वाक्य शेरलॉक होम्स नी मिशीतल्या मिशीत हसत म्हटलं. त्यामुळे त्याच्या पिवळा उंट ब्रॅंडच्या पायपातून, बकरी छाप…Read More →

“ए सांग ना, सांग ना, झालं का लिहून? कर ना लवकर पूर्ण.” अल्पा फोनमध्ये बुडालेली मान वर न करताच गंधारला आग्रह करत होती. गंधार त्याच्या पाचव्या…Read More →

अर्पिता कमलाला टेबल आवरायला मदत करत होती. जेवताना विषय काढायचा असं ठरवूनही तिला जमलं नव्हतं, शिवाय कमलासमोर नकोच असंही वाटलं होतं. जेवण झाल्यावर माँ फॅमिली रुममध्ये टीव्ही बघतात…Read More →