रिक्त ही आळंदी। मुक्त देहू गाव।
भक्तीचा हा भाव। शांत शांत।।

सुना सारा गाव। सुनी झाली वाट।
जेजुरीचा घाट। सुना असे।।

काय सांगू कथा। मनाची ही व्यथा।
बंद आज प्रथा। पालखीची।।

आठवे पालखी। पालखीचा अश्व।
आनंदी ते विश्व। रिंगणात।।

सोपान निवृत्ती। ज्ञानबा माऊली।
मुक्ताची सावली। स्मरतसे।।

पालखीचा संग। तुक्याचे अभंग।
वारकरी दंग। पंढरीत।।

रिक्त वाळवंट। मूक आसमंत।
अश्रू ढाळी संत। समाधीत।।

नामाची पायरी। चोखाची ओसरी।
नाही वारकरी। मंदिरात।।

ऐक बा विठ्ठला। झालो खूप दीन।
येऊ दे सुदिन। जगतासी।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *