“सोप्पं तर असतं ना रे व्याटसन्या”, हे आपले परवलिचं वाक्य शेरलॉक होम्स नी मिशीतल्या मिशीत हसत म्हटलं. त्यामुळे त्याच्या पिवळा उंट ब्रॅंडच्या पायपातून, बकरी छाप…Read More →