‘ हॅलो ! उदगीरकर साहेब, मी देशमुख बोलतोय !’ ‘ बोला ! ‘ ‘ एक विचारू का ?’ ‘ दहा विचारा ! बोला ! ‘ ‘ वेळच जाईना झालाय हो ! तुमचं कसं ?’ ‘ मला वेळ पुरेना झालाय !’ ‘ आं ? काय आयडिया केली हो ! आम्हालाही टीप द्याकी…Read More →