गच्च अशा अनाम पावसाळी दिवशी गर्द भरून आलेल्या आभाळानं, पडलेल्या वाऱ्यानं, फोटोत असावं जणू अशा स्तब्ध झालेल्या प्रत्येक फुला पानानं, जाणीव करून दिली…Read More →